20.03.2024

LIONS публикува тазгодишния доклад State of Creativity

Анализът, базиран на отговорите на 3 000 души от цял свят, разкри скритото напрежение в индустрията, като отношенията клиент-агенция са под значително напрежение и разочаровани клиенти, сочещи с пръст лидерството от типа „играй на сигурно“

Положителният растеж и увеличените маркетингови инвестиции сигнализират за нова инерция в бизнеса, като 51% от респондентите на марки и агенции казват, че очакват по-силен растеж тази година

Проучването е озаглавено Communication Breakdown On The Road To Recovery и Spencer Fox, старши вицепрезидент, бизнес ръководител, консултант, LIONS споделя: „Това е уникален прозорец към глобалния творчески пейзаж и това, което виждаме е, че въпреки, че настроенията погледнати отвън са оптимистична, вътрешно индустрията е в противоречие. Има оптимизъм около напредъка и инвестициите, но напрежението трябва да бъде преодоляно, ако искаме да реализираме потенциала на творчеството като двигател на растежа.”

През 2023 г. належащите макроикономически проблеми задушиха амбициите на творческата индустрия и наложиха бюджетни съкращения, но през 2024 г. се появява много по-положителни очаквания. Бизнесът отчита обещаващ растеж и увеличение на маркетинговите инвестиции, като 51% от респондентите на компании и агенции споделят, че очакват по-силен растеж тази година. Въпреки това, възможността да се извлече полза от това с новаторска творческа работа може да бъде риск, като отговорите разкриват две нарастващи напрежения, които засягат ключовите заинтересовани страни в творчеството.

Тазгодишното проучване разкри, че има явни несъответствия в начина, по който брандовете преживяват връзката между агенция и клиент в сравнение с техните партньори от агенцията. Когато бяха попитани за партньорството, марките изразиха по-положително отношение, докато творческите партньори нарисуваха коренно различна картина. Това предполага, че марките са по-малко запознати с реалността на своята ситуация.

Ръководство на C-level беше също поставено под лупата на критиката. Анкетираните от страната на брандовете изразиха трудности при насочването на ръководителите да прегърнат идеята за креативност. Това се дължи отчасти на отсъствието на креативни хора в заседателната зала. Въпреки, че мнозинството от хората искат да прокарат границите на творческата си работа, консервативните лидери ги карат да се чувстват така, сякаш не могат.

Fox продължи: „Нашите констатации показват, че марките, които прогнозират по-висок растеж за 2024 г., са 6 пъти по-склонни да дадат приоритет на креативността, има 4,6 пъти по-голяма вероятност да имат по-високи маркетингови разходи от 2023 г. и да инвестират повече в изграждането на марката. Това е последователно доказателство за бизнес аргумент, защитаващ креативността.“

Предоставяйки цялостен поглед върху тенденциите и движещите сили, оформящи бизнеса на креативността, проучването е базирано на глобално проучване на близо 3 000 творци и маркетолози, заедно с разговори с лидери от цялата индустрия. 

Пълният доклад State of Creativity, създаден от LIONS Advisory, е достъпен за изтегляне от всеки.

Запиши се за нашия бюлетин