Мисия

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация.
Българската асоциация на комуникационните агенции е пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАСА) от 1996 г. като отговаря на всички условия за членство и носи всички произтичащи от това права и задължения.

В ЕАСА членуват 27 национални асоциации (NAC), 6 национални асоциации на агенции за търговски промоции (IMCC), 7 големи международни рекламни агенции (IAC) и 7 водещи медиа агенции (MAC) и основните агенции, работещи в областта на здравните комуникации (HCC).

От септември 2009 г. БАКА е член-учредител на Националния съвет за саморегулиране. Дейността на НСС се основава на Националните етични стандарти за реклама и търговска комуникация в България, изготвени от нейните членове. Кодексът е набор от етични правила, които трябва да се спазват от всички, които участват в рекламата и всяка форма на търговска комуникация.

Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена като браншова организация, за да способства за утвърждаването на рекламната дейност като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика, за утвърждаване на положителния имидж на рекламата сред широката общественост и за пространно информиране на обществото по отношение на цялостната комуникационна стратегия и политика на организацията и нейните членове.  Основните цели на Българската асоциация на комуникационните агенции са:

Да развива и утвърждава високи професионални стандарти и професионална етика сред членовете си без изключение.

Да защитава професионалните интереси на членовете си пред обществеността, държавни и обществени органи и други юридически лица.

Да се включи в международния обмен на информация между асоциации и други организации със сходни цели и задачи.

Дейност

БАКА организира ключовите събития и състезания на местната рекламна индустрия. Едно от основните събития е Фестивалът за творчество и медии – FARA. Целта му е да представи постиженията на рекламната индустрия в България и да отличи най-добрите сред участниците в различните категории. През 2022 г. Асоциацията ще проведе своето двадесет и второ издание.

От 2007 г. БАКА организира наградите EFFIE® България. Effie® и “E Logo” са регистрирани търговски марки на Effie Worldwide, Inc. и се използват по лиценз от Българската асоциация на комуникационните агенции. Наградите Effie признават най-ефективните рекламни усилия в маркетинговите комуникации.

След старта си през 2014 година, ежегодно в началото на месец февруари се провежда Рекламна академия. Събитието се организира съвместно от Българската асоциация на комуникационните агенции, Българската асоциация на рекламодателите и магистърската програма „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг” на Нов български университет. Академията се провежда в базата на Нов български университет. Академията е отворена за участие  както на студенти, служители от агенции-членове на БАКА, компании-членове на БАР, както и други заинтересовани. Агенциите-членове на БАКА имат възможност да се включат в събитието със свои представители като ментори на отборите, участващи в Академията.

Българската асоциация на комуникационните агенции, като официален и изключителен  представител на „International Festival of Creativity”, обединяващ фестивалите Cannes Lions International Festival of Creativity, Eurobest European Advertising Festival, Dubai Lynx Advertising Festival и Spikes Asia Advertising Festival, организира конкурса Young Lions Bulgaria. Състезанието е отворено за участие за млади професионалисти до 30 години, работещи в комуникационни агенции. Екипът-победител печели правото да представя България на финала в рамките на фестивала Cannes Lions и получава пълна акредитация за събитието. Конкурсът се провежда в първото тримесечие на годината.

Запиши се за нашия бюлетин