31.08.2023

China International PSA удължи крайния срок за подаване на заявки до 30 септември

Китайската международна конференция за обществена реклама за 2023 г., организирана съвместно от отдела за публичност на общинския комитет на Пекин и общинското радио и телевизионно бюро на Пекин, ще се проведе в Пекин, Китай, началото на ноември месец 2023 г. 

Конференцията се фокусира върху рекламата за обществени услуги и отговорния маркетинг, като има за цел да създаде международна платформа за споделяне на прозрения и обучение на ноу-хау за насърчаване на рекламата и да служи по-добре за икономическото и социално развитие.

Състезанието за креативност, основна част от Конференцията 2023, вече е отворено за участие и е БЕЗПЛАТНО.

Ключови дати

Краен срок за подаване на заявки: 30 септември 2023 г.
Всички заявки трябва да бъдат изпратени по имейл до 23:59 ч. 31 септември 2023 г. [CST време]. 
Първи и втори кръг журиране: началото на октомври 2023 г.
Обявяване на победителите: началото на ноември 2023 г.

Категории

Състезанието определя два типа категории:

Изисква се удостоверение, че работата е публикувана, когато се изпраща в която и да е категория под Публикувания тип.

Материали към заявката

Как да подадете заявка

• Заявките трябва да бъдат изпратени на competition@china-caa.org.

• Изпращане ще се счита за валидно само с: тематекст на имейла и прикачен файл(ове) за участие и напълно попълнена ентри форма.

• Имейлът за изпращане трябва да бъде озаглавен като „2023 PSA Competition + Entry Title“.
• В текста на имейла се изисква пълен списък с прикачени файлове в правилен ред, като общият брой на прикачените файлове трябва да съответства на този в списъка.

• Файлове за участие, изпратени чрез връзка, няма да бъдат приети и подаването ще се счита за невалидно.

• Организационният комитет ще отговори в рамките на 3 работни дни след получаване на имейла за изпращане, за да потвърди дали подаването е успешно.

Подробна информация за участието в конкурса може да намерите в Entry Kit.

Запиши се за нашия бюлетин