12.10.2023

AI и авторското право: Как да се справите с правни предизвикателства

В областта на AI възможностите са безгранични, но също и предизвикателствата. Тъй като AI технологиите продължават да променят индустриите, за агенциите става наложително да разберат правните съображения, свързани с използването на генеративен AI.

Този доклад, съставен от екипа по връзки с обществеността на EACA, разглежда тънкостите на генеративния AI и неговото въздействие върху авторското право, по-специално в рамките на агенцията и творческата работна среда.

Регионалните подходи към проблемите на авторското право, установяването на вътрешни политики за агенциите и подчертаването на необходимостта от безопасно използване на данни в инструментите за изкуствен интелект са само няколко ключови точки обхванати в този доклад.

Прочетете целия доклад тук.

Запиши се за нашия бюлетин