29.09.2021

ДВЕ АГЕНЦИИ СЕ ПРИСЪЕДИНИХА КЪМ БАКА

На 28 септември 2021 г. се проведе годишното Общо събрание на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).

Агенциите Драйв Адвъртайзинг ЕООД и Прууф ООД, настоящи членове на Асоциацията, промениха статута си от „асоцииран“ на „пълноправен“ член след гласуване на Общото събрание.

Две нови агенции бяха приети за членове на Асоциацията. Към БАКА се присъединиха Хюман Адвъртайзинг ООД и Тогедър Адвъртайзинг ООД.

Запиши се за нашия бюлетин