27.09.2023

Владимир Стоилов е новият член на Управителния съвет на БАКА

Две агенции се присъединиха към семейството на Асоциацията

На 26 септември се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“.

За член на Управителния съвет на БАКА беше избран Владимир Стоилов – управител на агенция  М София (Wavemaker).

По време на срещата бяха приети нови членове на Асоциацията:

  • Агенция „Аргент – 2002“ ООД с управител Владимир Денев беше приета за пълноправен член.
  • Агенция „Брандмарк“ ЕООД с управител Георги Чурусинов беше приета за асоцииран член.

Запиши се за нашия бюлетин