15.05.2019

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

На 13 май 2019 година се проведе годишното Общо събрание на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), на което беше проведен избор за нов Управителен съвет.
Председател на Асоциацията с тригодишен мандат стана Ненад Лозович, управител на New Moment New Ideas. Досегашният председател София Пенева, управител на Графити ББДО, съгласно Устава на БАКА зае длъжността заместник-председател. За втори заместник-председател беше избран Чавдар Кенаров, управител на Noble Graphics.

Агенциите Nitram и Knoway промениха статута си от „асоцииран“ на „пълноправен“ член след гласуване на Общото събрание.
Три нови агенции бяха приети за членове на Асоциацията. Към БАКА се присъединиха APRA, Proximity Sofia и Proof.

Запиши се за нашия бюлетин