21.09.2023

Oтворени за кандидатстване са Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023,вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване

Стартира приемането на кандидатури в рамките на Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023, които ще отличат вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място и в обществото.

Форумът се организира за втора поредна година от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

„Mногообразието, равнопоставеността и приобщаването се свързват с по-бързо икономическо развитие, по-високи доходи, по-ефективен бизнес, по-устойчиво използване на природните ресурси и като цяло, с по-мирни и по-стабилни общества. ЕИБ, банката на Европейския съюз, работи за равенството между половете, приветства многообразието и насърчава по-осъзнатото овластяване на способните жени – предприемачи и мениджъри. Затова и отново ще подкрепим Съвета на жените в бизнеса в България за връчването на Национални награди за вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване. Радваме се, че през 2023 г. специално внимание ще бъде отделено и на интеграцията на младите хора и реализирането на потенциала им в България.  Убедена съм, че инициативата ще помогне на България да бъде по-успешна и по-справедлива държава, в която талантливите хора имат шанс независимо от своя пол, възраст или различност“ споделя Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка. 

„С националните награди за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, които предстои да връчим за втора година заедно с нашите партньори от ЕИБ, отново ще отличим добрите примери в бизнеса. Но по-важно от това е, че ще разкажем историите и ще представим истински работещи практики, които могат да бъдат възприети и въведени в още по-широк кръг компании в полза на цялото ни общество“, споделя Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“.

През 2023 г. отново се дава трибуна на вдъхновяващите инициативи, които правят работното ни място и обществото среда, в която всеки е значим и ценен без значение на пол, раса, възраст произход и образование, както и споделяме добрите практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

Споделете вашите вдъхновяващи инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, за да можем заедно да дадем гласност и отличим постиженията, които променят бизнеса, работната среда и обществото ни към по-добро.

Кой може да участва в конкурса?

В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност на територията на Република България или ефектът от дейността им се реализира на територията на България, чрез подаване на формуляр за участие съгласно описаната в регламента процедура.

Кои са категориите?

Конкурсът учредява награди в следните четири категории, в които ще се приемат номинации:

  1. Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място

В тази категория ще отличим инициативите на компании и организации в България, които активно промотират и изграждат култура на приобщаване на работното място и недопускане на дискриминация. Ще бъдат връчени три отделни награди за голяма компания, за малка и/или средна компания, както и за НПО.

  • Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хората с увреждания

Категорията ще отличи организацията с най-успешна и вдъхновяваща програма и/или инициатива за пълноценна и всеобхватна интеграция, социализация и адаптация на малцинствените групи и хората с увреждания в България.

  • Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България

Това е нова категория за конкурса, която има за цел да популяризира и отличи добрите и вдъхновяващи програми (стажантски, практикански, менторски и други) в страната ни, чиято основна цел е привличане, задържане, мотивация и реализация на младите хора в България.

  • Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти в бизнеса.

В тази част на конкурса ще наградим добрите практики и програми, които имат за цел насърчаването на професионалното и личностното развитие на жените в бизнеса, израстването им на мениджърски и лидерски позиции, утвърждаването им като успешни и вдъхновяващи ръководители.

В категорията ще бъде връчена и допълнителна награда за вдъхновяваща инициатива на технологична компания в България.

Една от всички участвали инициативи ще получи Отличителен знак на СЖББ за изключителни постижения за изграждане на многообразна и приобщаваща среда.

Срокът за подаване на кандидатури е 8 октомври 2023 г.

Участието в конкурса е напълно безплатно.

Цялата информация за конкурса, пълния текст на регламента, отделните формуляри за всяка категория и начин за кандидатстване можете да намерите на сайта на наградитe:

Всички формуляри за участие в конкурсната процедура „Вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване“ и допълнителните материали към тях се подават на имейл адрес  office@womeninbusiness.bg

За Съвета на жените в бизнеса в България

Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им на мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери. Със своите над 200 корпоративни и индивидуални членове сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.

Запиши се за нашия бюлетин