09.11.2017

СТАНОВИЩЕ НА БАКА ПО ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ

Българската асоциация на комуникационните агенции изпрати към ресорните комисии в Народното събрание своето становище по отношение приетия на първо четене Закон за храните, и по-конкретно по отношение чл. 22, ал. 2, който гласи следното:

Чл. 22 (2) Забранява се рекламирането на храни и напитки, които съдържат хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект и по-специално, съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене, съгласно действащата нормативна уредба, чрез реклами или други форми на търговски съобщения, в които като изпълнители участват деца или които представят деца, употребяващи тези храни, или са предназначени за детска аудитория.

СТАНОВИЩЕ

Запиши се за нашия бюлетин