29.04.2020

КОМУНИКАЦИОННАТА ИНДУСТРИЯ У НАС С 11 КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО

Браншовите организации изразяват готовност да предоставят безвъзмездни комуникационни консултации и помощ в периода на извънредното положение

Комуникационната индустрия у нас отправи конкретни предложения към правителството за икономически мерки, които биха могли да подпомогнат пряко засегнатите бизнеси, включително и този на комуникационните и маркетинговите агенции, а също и да гарантират финансовата стабилност на цялата държава.

Българската асоциация на комуникационните агенции, Българската Асоциация на ПР агенциите, Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение, Interactive Advertising Bureau България и Асоциацията на рентал компаниите в България предложиха 11 конкретни мерки към министър-председателя на Р България Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, ресорните министри Деница Сачева, Емил Караниколов и Владислав Горанов и председателя на 44-то Народно събрание Цвета Караянчева, чрез които да се намалят негативните последици върху бранша и да дадат възможност на агенциите да задържат екипите си:

 1. Отлагане на плащането на преките данъци, местни данъци и такси и осигуровки за времето на извънредното положение и в последващите три (3) месеца след отменянето му.
 2. Възстановяване на дължимия внесен Данък добавена стойност в рамките на четиринадесет (14) дни.
 3. Незабавно разплащане на натрупаните задължения преди обявяването на извънредното положение на държавата и общините към бизнеса.
 4. Намаляване на лихвата при забавено заплащане на данъчните задължение на изрядни платци до края на 2020 г. 
 5. Въвеждане на режим, при който работодателят да има право да предоставя на служителите си ползване на до петнадесет (15) дни неплатен отпуск на месец през следващите четири (4) месеца от въвеждането на извънредно положение, за да се отложи съкращаването на служителите като крайна мярка. Този период на неплатен отпуск за служителите на комуникационните и маркетинг услуги агенции да се счита за трудов стаж, независимо, че е неплатен отпуск. По този начин ще се намалят съкращенията на хора, които изцяло биха паднали като финансова тежест върху държавата.
 6. По отношение на забавени и дължими плащания на бюджетни организации, осигуряване на незабавно финансиране (без значение дали е в бюджета или не) за неплатени, но дължими и неоспорени плащания на бюджетни организации или да се осигури изкупуването на тези задължения от Българската банка за развитие.
 7. Бързи и улеснени процедури за дългосрочни кредити със срок до 30 години, които да гарантират ликвидността на МСП, и които да намалят междуфирмената задлъжнялост.
 8. Критерий за отпускане на безлихвени заеми за осигуряване на оборотни средства, гарантирани от ББР, да бъдат резултатите от второто и следващите тримесечия на 2020, сравнени с 2019, а не тези за първото тримесечие, когато няма извънредно положение.
 9. Облекчаване на процедурите за достъп до Фонд безработица при временно прекъсване на работа за фирмите от всички сектори, включително и самоосигуряващи се лица, като се покриват 60% от осигурителния доход за период максимум от 6 месеца, като след втория месец отпада задължението на работодателя да изплаща 40% от осигурителния доход. Изплатената сума не може да е по-малка от минималната работна заплата за страната. Да се предвидят достатъчно средства за всички засегнати фирми.
 10. Фондовете на ЕС, предназначени за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, да се използват за подкрепа на компаниите, засегнати от извънредната ситуация на Covid-19. Решенията за отпускането на тези средства да се вземат в консултации с представителите на бизнеса и с оглед на техните специфични нужди.
 11. Финансова помощ за осигуряване на почистване, дезинфекциране и сигурност на работното място като се поемат 50% от разходите, направени от началото на март месец.

Обединението от браншовите организации в комуникационния и маркетингов сектор посочва, че след проведено проучване сред членовете на Българската асоциация на комуникационните агенции в първите дни след въвеждане на извънредното положение и повторено след две седмици, при някои агенции се наблюдава намаляване обема на работа до 90 процента. Спад се наблюдава във всички типове услуги, които браншът реализира като едни от най-засегнатите, свързани с организиране на събития и промоции на точките на продажба.

В своето предложение, бизнесът изтъква редица последици от наложените ограничителни мерки, които нанасят сериозен удар върху индустрията, създават предпоставки за съкращения на стотици служители и поставят ликвидността на фирмите в голяма тежест. 

Запиши се за нашия бюлетин