19.07.2022

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ“

BACA_Statute_01072022