20.09.2018

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Комисия за защита на потребителите и АРА – България