20.09.2018

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКИ КОМУНИКАЦИИ В Р БЪЛГАРИЯ