20.09.2018

Правила и добри бизнес практики в отношенията клиент-агенция при организиране на конкурс за избор на рекламна агенция (съкратен вариант)