20.09.2018

Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България (Етичен кодекс)