ADFORUM 2012, обогатен с високо съдържание
на медийни и маркетингови специалисти,
спомага за нормализиране на рекламните процеси.

На събитието, организирано от Асоциация на рекламните агенции – България,
ще бъдат разтегляни локалните и глобалните тенденции в рекламата,
ще бъде предъвквана комуникацията между рекламни агенции, медии и клиенти
с цел предотвратяване на кариеси, и не на последно място - ще се обменя
опит, свързан с постигането на блестящи реклами.