затвори формата
форма за регистрация
Фирма Задължително поле
 
Брой участници Задължително поле
Адрес Задължително поле
Телефон за контакти Задължително поле
 
Електронна поща Задължително поле
участници
Име/фамилия - Длъжност Задължително поле
Име/фамилия - Длъжност
Име/фамилия - Длъжност
Име/фамилия - Длъжност
Име/фамилия - Длъжност
Данни за фактура
Фирма Задължително поле
Адрес по регистрация Задължително поле
ЕИК: Задължително поле
 
ИН по ДДС: Задължително поле
Плащането се извършва в брой или по банков път:

Фирма: АРА – България ЕООД
Банка: Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG87 FINV 9150 1000 0311 18

Резервация на делегатско място се потвърждава при получаване на сумата или платежното нареждане.

При невъзможност на делегата да присъства, правата за участие се прехвърлят на посочено от него лице.