EFFIE® AWARDS БЪЛГАРИЯ 2020

5 октомври 2020 - 28 януари 2021 София

Тринадесетото издание на конкурса се случва в нов контекст, който постави предизвикателства пред комуникационните агенции и бизнеса като цяло.
Затова през 2020 се добавя един допълнителен месец към периода, в които трябва да бъдат създадени кампаниите, за да си гарантират участие: 01.01.2019 – 31.10.2020.

Тази година в регламента на конкурса е включена нова категория – Маркетинг при актуални събития.

Ранният срок за подаване на заявки е 13 ноември 2020, а крайният – 25 ноември 2020.

Таксата участие в конкурса Effie България е намалена, като участници, които са членове на Българската асоциация на комуникационните агенции, получават допълнителна отстъпка.

Подробна информация за правилата, сроковете, таксите и документация за участие в Effie България 2020 е публикувана тук.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

Запиши се за нашия бюлетин