EFFIE БЪЛГАРИЯ 2018

1 януари - 21 ноември 2018

Стартира десетото издание на Фестивала за ефективност на маркетинг комуникациите Effie България 2018.

Заявки за участие се приемат в пет категории: Стоки, Услуги, Промоции, Корпоративни комуникации и Социална, политическа, медийна.

Участниците могат да подават заявките си и материалите към тях в следните срокове:

8 октомври 2018 – първи срок за подаване на заявки и материали

15 октомври 2018 – втори срок за подаване на заявки и материали

23 октомври 2018 – краен срок за подаване на заявки и материали

Церемонията по награждаване на победителите в Effie България 2018 ще състои на 21 ноември 2018 г.

Във Фестивала Effie България 2018 могат да участват всички реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в България в периода 1.01.2017 – 30.09.2018, като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.

За повече информация и документи за участие посетете www.effiebulgaria.org

Запиши се за нашия бюлетин