30.04.2018

DDB СОФИЯ С НОВО ИМЕ

През последните двадесет и пет години DDB София се наложи като рекламна агенция, която определя развитието на рекламната индустрия в България. В историята на DDB София са записани стотици клиенти, кампании и награди. От 27 април агенцията продължава пътя си под името guts&brainsDDB.
„Винаги сме предлагали качествен брандинг и е логично да се погрижим и за нашия.“, казва Христос
Папаполизос, Президент Югоизточна Европа и ОНД за DDB Европа. „guts&brainsDDB отразява вродената
упоритост и твърд характер на агенцията, както и нейната космополитност. Географски обозначеното
название DDB София вече не отразява нито едно от двете. guts&brainsDDB е и продължава да бъде горд
член на семейството на DDB и дава пример как цялата международна група е способна да гледа напред.“
„Живеем във вълнуващи времена и не се заблуждаваме, че можем да предвидим какво крие бъдещето.
Единственият начин да бъдем подготвени е да сме отдадени на собствените си ценности и да инвестираме
в тях. Така ще осигурим стабилност за нас и нашите партньори.“ казва Ангелос Парасхакис, Изпълнителен
директор guts&brainsDDB.

Запиши се за нашия бюлетин