01.02.2023

Cannes Lions x Live Briefings 2023

Фестивалът Cannes Lions вече отвори платформата за подаване на заявки, а на хоризонта се задават тазгодишните Live Briefing сесии. Срещите представляват презентации на живо, които предлагат обстоен и вдъхновяващ поглед над процеса за успешно участие. Сесиите ще бъдат водени от екип на Cannes Lions, отговарящ за връчването на наградите, и ще включват примери за добре представени казуси, въпроси и отговори, както и прозрения от отличени кампании и коментари на представители на журито.

Live Briefing срещите са разделени в четири части и всяка една от тях е посветена на различна тема:

Част 1: The Value of the Lion— 2 февруари, 10:00 часа GMT

Предимствата на това да имате база за сравнение на вашата креативност и ползите от това за бизнеса ви. Използвайки данните и кампаниите на миналогодишни победители, сесиите показват връзката между творчеството и бизнес ефективността.

Част 2: What’s New for 2023— 9 февруари, 10:00 часа GMT
Ораганизаторите поставят фокус върху промените в конкурнсата програма за 2023 г., включае новата награда Entertainment Lions for Gaming, както и обновените Media, Mobile, Creative B2B и Pharma Lions. Очертават се също така нововъведенията в категориите като включването на Метавселената и се предоставя допълнителна информация относно новите въпроси по темите Устойчивост и DE&I (Diversity, Equity, and Inclusion).

Част 3: Entry Journey, Eligibility and Judging Process— 16 февруари, 10:00 часа GMT
В тази част се набляга на детайлите от процеса по подаване на заявка и на ключовите елементи във всеки един от етапите. Дискусията е фокусирана над критериите за допустимост и разяснява избора на жури, както и начина, по който протича оценяването.

Част 4: How to Craft Your Entry— 23 февруари, 10:00 часа GMT
Препоръки от представители на журито и предходни победители, които ще ви помогнат да изработите успешна заявка. Наградният екип отделя внимание на информацията, която трябва да се попълни към всяка заявка, и също така съветва относно изготвянето на видео материала, изискванията към писмените документи, културния контекст и много други.

За повече информация посетете Live Briefings.

При нужда от допълнително съдействие, можете да се обърнете към организаторите на awards@canneslions.com


Запиши се за нашия бюлетин