21.07.2017

ШЕСТО ПОКОЛЕНИЕ НА УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ИЗПИТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕКЛАМЕН СЕРТИФИКАТ

(на снимката) Участниците, явили се на изпит за Европейски рекламен сертификат, в Брюксел (2017 г.)

250 млади професионалисти от рекламната индустрия в Европа се явиха на изпит за Европейски рекламен сертификат (EAC) 2017. 93% от тях преминаха изпита успешно, продължавайки постиженията на колегите си от предходни години. 27 работи (12%) бяха оценени с отличие, което е с 2% повече от миналата година.

Младите професионалисти от България са също сред успешно представилите се на изпита и получиха своите Европейки рекламни сертификати.

След завършване на 30 часов онлайн курс, 250-те курсанта се явиха на 3 часов писмен изпит, на 26 април 2017 г., организиран в 20 страни от цяла Европа. Те отговориха на 5 от 10 въпроса в есеистичен стил, на английски език, от следните седем модула: Реклама и комуникация в контекста; Разбиране бизнеса на клиента; Инструментариум на стратегическия планьор; Клиентски, творчески и медиа бриф; Медийни канали; Творчество и творческо развитие; Ефективност.

Сертификатът предоставя на младите професионалисти общо разбиране за рекламната индустрия, като им предлага цялостен преглед на практиките в бранша и комуникационните процеси на бранда. Това е първата паневропейска квалификация, която се основава на професионалния опит, като се съсредоточава върху бъдещото кариерно развитие. Програмата е разработена спрямо европейската публика, с помощта на програмата на Европейския съюз – Леонардо, и се базира на утвърдения сертификат на фондация IPA.

Европейският рекламен сертификат е първата дистанционна учебна програма, създадена от Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA), която има за цел да повиши познанията на младите професионалисти, с най-малко две години опит в сферата, за да могат те да изпълняват своите роли с увереност и експертност. Програмата е отворена за членовете на Европейската асоциация на комуникационните агенции, срещу такса от 250 евро на делегат. Нечленуващите в асоциацията също се насърчават да участват.

Според генералния директор на Европейската асоциация на комуникационните агенции, Доминик Лил, резултатите от изданието на Европейския рекламен сертификат за 2017 г. са изключително положителни. „Европейският рекламен сертификат позволява на младите специалисти да се гмурнат дълбоко в света на рекламата. Независимо, дали се намират в медийни, планьорски, творчески или клиентски роли, Европейският рекламен сертификат им помага да вникнат и разберат всяка една от тези роли и как те си взаимодействат. Осигурява им инструментариум, от който се нуждаят, за да успеят в непрекъснато променящата се индустрия. Радваме се на резултатите от тазгодишното издание. Те показват изключителната способност на младите специалисти в цяла Европа да вникнат развитието на рекламната индустрия.”

Регистрацията за следващото поколение млади професионалисти за Европейския рекламен сертификат стартира в началото на следващата година, а изпитът ще се проведе през месец април 2018 г.

За повече информация, моля посетете www.eaca-inspire.eu

Запиши се за нашия бюлетин