28.05.2021

ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ КЪМ БАКА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННА АУДИТОРИЯ

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) инициира сформирането на вътрешна Техническа комисия, като част от действащата Медийна комисия към Асоциацията. Целта на новосъздадената комисия е систематичен мониторинг и анализ на пийпълметрични данни и данните от програмен и рекламен мониторинг, получавани от действащата система за измерване на телевизионната аудитория. Комисията ще следи за доставянето на цялостна, точна и обективна информация към потребителите на пийпълметрични данни в България, като за целта ще работи в тясно сътрудничество с официалния доставчик  – ГАРБ Аудиенс Межърмент България. При постъпили запитвания Комисията ще ги систематизира и ще осъществява конструктивен диалог с доставчика в търсене на компетентен отговор.

Работата между Техническата комисия към БАКА и доставчика на данни протича в съответствие с процедурни правила, съгласувани и приети от двете страни. В компетентността на Комисията влиза наблюдение и дискусии върху текущото състояние на системата, планирани нововъведения и настъпили промени и усъвършенствания в нея, възможни и допустими отклонения в данните от аналитична гледна точка, като по всички тези въпроси получава своевременна информация от доставчика. Техническата комисия ще съдейства според компетенциите си за ефективната комуникация между доставчика и Медийната комисия на БАКА, и други публични институции.

Техническата комисия е отворена за участие на представители и на външни за Асоциацията компании, които желаят да допринесат с професионалната си експертиза за идентифициране и изготвяне на предложения за решаване на въпроси, свързани с доставката и използването на данните от потребителите. В настоящия ѝ състав активно работят шест представители на медийни агенции – членове на БАКА, трима представители на рекламодатели – членове на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и представители на трите най-големи телевизионни групи – бТВ Медиа Груп, Българска национална телевизия и Нова Броудкастинг Груп.

Членовете на Техническата комисия са (по азбучен ред):

Елица Павлович (Mindshare/Ogilvy Sofia) – Председател, Емил Михайлов (Media Direction OMD) – Заместник-председател, Анна Томова (Direct Media), Боян Момчилов (Българска национална телевизия), Десислава Танова (Media Club), Димитър Стаматов (Белла България), Екатерина Димитрова (Метро Кеш енд Кери България), Камен Робовски (GK Services), Лорета Димитрова (Wunderman Thompson), Любомир Ангелов (бТВ Медия Груп), Людмил Караджов (Нова Броудкастинг Груп), Ралица Милчева (ТЕВА).

Заседанията се провеждат един път месечно, като всички потребители на данни могат да изпращат  запитвания и сигнали относно технически и информационни проблеми на имейл: tc@baca.bg

Запиши се за нашия бюлетин