06.02.2024

Техническа комисия към БАКА е с нов състав за мандата 2024 – 2025

Действащата Техническа комисия към Медийната комисия на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) стартира 2024 година с обновен състав за следващия двугодишен период. В настоящия си мандат членовете на Техническата комисия ще продължат да работят по систематичен мониторинг и анализ на пийпълметрични данни и данните от програмен и рекламен мониторинг, получавани от действащата система за измерване на телевизионната аудитория.

Комисията работи в тясно сътрудничество с официалния доставчик – ГАРБ Аудиенс Межърмент България, като следи към потребителите на пийпълметрични данни в България да достига цялостна, точна и обективна информация.

Техническата комисия е отворена за участие на представители и на външни за БАКА компании, които желаят да допринесат с професионалната си експертиза за идентифициране и изготвяне на предложения за решаване на въпроси, свързани с доставката и използването на данните от потребителите. В състава ѝ работят седем представители на медийни агенции – членове на БАКА, трима представители на рекламодатели – членове на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и представители на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги.

През настоящия мандат председател ще бъде отново Елица Павлович (Mindshare/Ogilvy Sofia). За заместник-председател беше избрана Гергана Дюлгерова (The Sales House).

Останалите членове ще бъдат, както следва:

  • Представители на агенциите: Анна Томова (Direct Media), Десислава Танова (Media Club), Илия Сотиров (dentsu Bulgaria), Лорета Димитрова (The Huts Group), Мария Стойнова (UM Sofia), Светослав Дъбов (Argent)
  • Представители на рекламодателите: Димитър Стаматов (Белла България), Мария Христова – Швец (Nestle България), Ралица Милчева (ТЕВА)
  • Представители на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги: Боян Момчилов (Българска национална телевизия) Любомир Ангелов (бТВ Медия Груп), Людмил Караджов (Нова Броудкастинг Груп).

Заседанията се провеждат един път месечно, като всички потребители на данни могат да изпращат запитвания и сигнали относно технически и информационни проблеми на имейл: tc@baca.bg

За Техническата комисия:

Техническата комисия към БАКА е сформирана през 2021 година по инициатива на Медийната комисия към Асоциацията. Нейните основни цели са наблюдение и анализ при събирането, обработката и предоставянето на цялостна, точна и обективна информация за телевизионната аудитория в България.

Техническата комисия осъществява оперативната комуникация с доставчика на данни по отношение гарантиране на нормалното функциониране на всички елементи и процеси от неговата система – обем, състав и разпределение на панела, функционални и технически възможности на пийпълметрите, начин, честота и сигурност на събиране на данните, допустими периоди на актуализация на публикуваните вече данни. В нейните функции се включва и събирането и разглеждането на постъпили от членовете на комисията и потребителите на данните запитвания, сигнали или оплаквания по отношение на доставяните данни. При постъпили запитвания Комисията ще ги систематизира и ще осъществява конструктивен диалог с доставчика в търсене на компетентен отговор.

Работата между Техническата комисия към БАКА и доставчика на данни протича в съответствие с процедурни правила, съгласувани и приети от двете страни. В компетентността на Комисията влиза наблюдение и дискусии върху текущото състояние на системата, планирани нововъведения и настъпили промени и усъвършенствания в нея, възможни и допустими отклонения в данните от аналитична гледна точка, като по всички тези въпроси получава своевременна информация от доставчика. Техническата комисия ще съдейства според компетенциите си за ефективната комуникация между доставчика и Медийната комисия на БАКА, и други публични институции.

За БАКА:

Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация. От 1996 г. БАКА е пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАСА). Асоциацията е официален и изключителен представител на LIONS Festivals, обединяващ Cannes Lions, Eurobest, Dubai Lynx и Spikes Asia. БАКА е член на Art Directors Club of Europe.

Асоциацията организира конкурса Effie България, като използва с лиценз регистрираните търговски марки на Effie Worldwide –  Effie® и логото “E”. Наградите Effie отличават най-ефективните постижения в маркетинговите комуникации – идеите, които работят.

Асоциацията е организатор на ФАРА (Фестивал на Българската асоциация на комуникационните агенции) – най-престижният форум на креативната индустрия в България, чиято цел е да направи преглед и да отличи най-добрите примери в работата на българските комуникационни агенции. 

БАКА е съучредител на Националния съвет за саморегулация.

Основните цели на БАКА са да развива и утвърждава високи професионални стандарти и професионална етика сред членовете си без изключение, да защитава професионалните интереси на членовете си пред обществеността, държавни и обществени органи и други юридически лица, да се включи в международния обмен на информация между асоциации и други организации със сходни цели и задачи.

Запиши се за нашия бюлетин