06.03.2014

РЕКЛАМНА АКАДЕМИЯ 2014

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и магистърската програма „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг” на Нов български университет реализираха съвместно проекта РЕКЛАМНА АКАДЕМИЯ 2014. В Академията взеха участие студенти от Нов български университет – настоящи, семестриално завършили и дипломирани, служители от агенции-членове на БАКА и на компании-членове на БАР.


В рамките на Академията специалисти от комуникационната индустрия споделиха знанията и опита си с участниците в събитието. От страна на Българската асоциация на комуникационните агенции със свои презентации се включиха Желез Атанасов (Strategic Planner в Noble Graphics), Катерина Буюклиева (управител на Media Club) и Ненад Лозович (управляващ партньор в New Moment New Ideas Company). Желез Атанасов показа процеса на изграждане на концепция, план и изпълнение на комуникационна кампания. Катерина Буюклиева говори за медийната реализация, измерването и оценката на резултатите. Ненад Лозович вдъхнови участниците в Академията да са любопитни към света около себе си и да водят интересен начин на живот, за да създават и интересни рекламни кампании. Рекламодателите представиха своята роля в комуникационния процес. Александър Григоров от Тойота представи значимостта на екипното взаимодействие между компанията-клиент и комуникационната агенция. Даниела Узунова запозна участниците със задачите на бранд мениджъра, като сподели и вдъхновението си от работата си в Данон България. Леона Асланова от Мобилтел говори за мястото на комуникациите в развитието на бизнеса и възвръщаемостта на инвестициите в комуникациите.


През втория ден на Рекламната академия участниците бяха разделени на 12 екипа – рекламодатели и агенции, които работиха по двойки върху 6 казуса, подадени от лекторите. Те пък от своя влязоха в ролята на ментори и напътстваха работата на екипите. Общата тема беше „Комуникационна кампания за пускане на нова марка на пазара“, като казусите бяха от различни сектори: Бързооборотен потребителски сектор – храни и безалкохолни напитки; Технологичен сектор – автомобили; Технологичен сектор – телекомуникации.
Резултатът от съвместната работа беше представен от екипите и оценен от менторите в третия ден на Академията. В атмосфера, изпълнена с много емоции, екипите показаха своите кампании. Най-висока оценка получи проектът на екип Е, работил върху казус „Абонаментен план без договор“ с ментори Леона Асланова и Желез Атанасов. Членовете на двойката екип, разработил кампанията, са (име и специалност):Е1 (екип-рекламодател):
Стоян Стоянов – Рекламен мениджмънт
Альона Голобородко – Реклама
Ева Бахметьова – Рекламен мениджмънт
Саша Паунова – Реклама
Кристиана Найденова – Рекламен мениджмънт
Ирина Магдалинчева – Сценография
Анна-Мария Йорданова – Реклама
Деница Михайловска – Рекламен мениджмънтЕ2 (екип-агенция):
Кристин Аракчиева – Реклама
Ивайло Трифонов – Рекламен мениджмънт
Виктория Гьонева – Бизнес администрация
Стоян Бараков – Рекламен мениджмънт
Диляна Котева – Бизнес администрация
Ивайло Бочев – Реклама
Дарин Димитров – Реклама
Боряна Колева – Реклама
Мартин Вецков – Реклама
Димчо Делчев – Маркетинг

Запиши се за нашия бюлетин