10.09.2019

ПОЗИЦИЯ НА БАКА ЗА СПАЗВАНЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ЕТИКА В ДЕЙНОСТТА НА МЕДИИТЕ

Българската асоциация на комуникационните агенции е сдружение на комуникационния бранш в България и обединява над 60 пълноправни и асоциирани членове с различен профил в сферата на комуникациите. Като най-голямата браншова организация, БАКА изразява своето несъгласие и неприемане на средства за водене на предизборна кампания, в която чрез журналистически материал в сайта www.pik.bg се тиражират материали и информация, които представляват престъпление срещу личността под претекст за излагане на обществено значима информация. Действието на ПИК е пример за злоупотреба с лична информация и форма на кибернасилие, което не създава полза за обществото, а напротив, представлява опасен и нарушаващ етични и правни норми акт с цел уронване на авторитета и достойнството на хора, без това да е в интерес и полза на обществото.

Медиите, които са обществено достояние, трябва да спазват етичните норми на журналистическата професия и да не прекрачват границите на личното пространство, още повече, когато става въпрос за явна ситуация на жертва на изнудване и психически тормоз, която е потърсила помощ от компетентните органи, без да крие злонамерените посегателства върху личността си. Тревожна е също така ситуацията на беззаконие, в която жертвата се превръща в още по-голяма жертва, а нарушителят на закона няма изгледи да получи възмездие и справедлива санкция за злонамерените си действия.

БАКА се присъединява към позицията на многобройните обществени личности, медии и журналисти, неправителствени организации, сдружения и политици в отхвърлянето на подобни комуникационни инструменти във всяка възможна форма на комуникация. Като отговорна и съблюдаваща етичните норми на комуникация организация, ние се обръщаме към нашите членове, комуникационните агенции в България, с препоръка да не включват под никаква форма в комуникационните си дейности медии, които нарушават етичните правила на журналистическата професия и правата на човека.

София, 10 септември 2019 г.
Българска асоциация на комуникационните агенции

Запиши се за нашия бюлетин