26.03.2020

ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ БАКА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Мерки за облекчаване на агенциите, работещи в областта на маркетинговите комуникации, в условията на ограничителните мерки във връзка с епидемиологичната обстановка в страната

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Агенциите, работещи в областта на маркетинговите комуникации, са важен участник в българската пазарна икономика. Те директно наемат над 1 500 висококвалифицирани и креативни хора и носят работа на хиляди други служители на компании, с които работят. Работата на всички тези хора е под риск, защото бизнесът на техните клиенти – рекламодателите, е значително намален или напълно спрян заради епидемията от коронавирус и наложените мерки в условията на извънредно положение. Рекламодателите спират медийните си кампании.

Още преди въвеждането на извънредното положение, спазвайки насоките на държавните органи, комуникационната индустрия пристъпи към анулиране на планирани събития, както и на всички активности, свързани с публични контакти и физическо присъствие в търговски обекти. Тези мерки се отразиха негативно и върху цялостното провеждане на рекламни кампании.

Според изследване, проведено сред членовете на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), само в първите дни след въвеждането на извънредното положение се наблюдава намаляване обема на работа между 50 и 70 процента. Очаква се още по-голям спад.

Рекламният бизнес, като всеки друг бизнес в момента, е изправен пред стагнация и предизвикателна икономическа обстановка. Здравето и безопасността са на първо място, но, за да могат всички тези хиляди хора и техните семейства да продължат живота си сега и след извънредното положение, българското правителство спешно трябва да предприеме мерки за подпомагане на комуникационния бизнес, които да дадат шанс утре отново да бъдем важен стълб на икономиката и да ускорим икономическото възстановяване на страната.

В настоящите условия, когато дейността на комуникационните агенции почти или изцяло е спряна, заплатите на служителите им и ликвидността на фирмите са голяма тежест. За да могат служителите в рекламния сектор да запазят работните си места, е наложително правителството да предприеме спешни мерки в подкрепа на комуникационния бизнес.

Апелираме към следните мерки по отношение на фирмите в сектора на маркетинговите комуникации:

  1. Комуникационните агенции да бъдат освободени от плащане на данъци и осигурителни вноски върху заплатите на служителите си, докато извънредното положение е в сила и в последващите три (3) месеца след отменянето му.
  2. Да се удължи срокът за внасяне на Данък добавен стойност (ДДС) с шестдесет (60) дни.
  3. ДДС за възстановяване да се връща на компаниите в рамките на четиринадесет (14) дни.
  4. Да се осигури субсидия за заплатите на служителите на фирмите по време на извънредното положение и в последващите три (3) месеца след отменянето му.
  5. Да се въведе режим, при който работодателят да има право да предоставя на служителите си ползване на до петнадесет (15) дни неплатен отпуск на месец през следващите четири (4) месеца от въвеждането на извънредно положение, за да се отложи съкращаването на служителите като крайна мярка. Този период на неплатен отпуск за служителите на комуникационните агенции да се счита за трудов стаж, независимо, че е неплатен отпуск. По този начин ще се намалят съкращенията на хора, които изцяло биха паднали като финансова тежест върху държавата.
  6. По отношение на забавени и дължими плащания на бюджетни организации да се осигури незабавно финансиране (без значение дали е в бюджета или не) за неплатени, но дължими и неоспорени плащания на бюджетни организации или да се осигури изкупуването на тези задължения от Българската банка за развитие.

Изразяваме нашето категорично настояване към Списъка на икономически дейности по чл. 2, т. 2, от Приложение №1 към проекта на ПМС, съгласно Класификацията на икономическите дейност (КИД -2008), да бъдат включени и икономически дейности с кодове 73.11, 73.12, 70.21 като бъдат добавени вобхвата на мерките за подпомагане на работодатели, които могат да кандидатстват за компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието след прекратяване на извънредното положение или възстановяване на работа.

С оглед на изложените доводи, се надяваме нашите искания да бъдат уважени, като оставаме на разположение за съдействие!

ЗА И ОТ ИМЕТО НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ“

С уважение,
Ненад Лозович
Председател
Българска асоциация на комуникационните агенции

Запиши се за нашия бюлетин