08.03.2022

ОТВОРЕНА Е РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА “IPA FOUNDATION CERTIFICATE“ ЗА 2022

Отворена е регистрацията за Global Foundation Certificate. Тази година организаторите на обучителната програма дават възможност на заинтересуваните да се включат с три дати за изпит. Следващата възможна дата за изпит е 27 юни, като срокът за записване е 25 април.

Курсът, предлаган от IPA съвместно с EACA, е програма, даваща възможност да получите общ поглед върху цялата индустрия само с 30 часа гъвкаво онлайн обучение.

Формат: 30 часа онлайн обучение през всяко устройство или приложението на IPA, завършващо с тричасов писмен онлайн изпит.

Аудитория: За млади специалисти с по-малко от година опит в рекламата, маркетинга или комуникациите; наскоро завършили или дошли от други индустрии.

Дати на изпитите през 2022 година: 27 юни или 26 септември

Такса: 450 €

Съдържание: Седем модула, обхващащи целия процес на комуникация на бранда:

Модул 1: The Business of Creativity – Фокус върху ролята на творчеството в комуникационната индустрия и по-широката бизнес общност; неговата история, еволюция и бъдеще.

Модул 2: The Communications Landscape – Трансформацията на комуникационния пейзаж, фрагментацията на индустрията и последващото преструктуриране на моделите на агенции. С особен акцент върху въздействието на нови играчи като Facebook и Twitter и ефекта на индустрията върху икономиката и културата.

Модул 3: Client and Agency Roles – Разбиране на основните взаимоотношения клиент/агенция от три различни гледни точки: (1) от гледна точка на клиента, по-специално ролята на маркетинг директора; (2) как агенцията реагира, приоритизира и отговаря на нуждите на клиентите; (3) чрез необходимите процеси и документи, които са в основата на най-добрите практики.

Модул 4: Theories, Tools and Techniques – Преглед на ключовите теории, техники и инструменти, използвани от днешните търговци и агенции, като поведенческа икономика, ролите на паметта и данните и цикъла на планиране.

Модул 5: Communications Review – Изследване на ролята на медиите за вдъхновяване и подобряване на творческия процес, показвайки въздействието на различните видове медии.

Модул 6: The Creative Development Process – Обобщение на двете направления на процеса на творческо развитие: (1) насърчаване на креативността във вашата ежедневна среда; (2) действителният работен процес от получаване на бриф за клиента, до вътрешен бриф на агенцията и до изкуството на творческата обратна връзка.

Модул 7: Evaluating Effectiveness – Въведение в критичната важност на ефективността на рекламата и как IPA, чрез своите награди за ефективност и мисловно лидерство, подкрепя експертизата на агенцията в нейното предоставяне, оценка и измерване. 

За да разберете повече за ползите от обучението или да се регистрирате за него, посетете сайта на EACA.

Тази година ЕАСА предлага и следните курсове:

Effectiveness Essentials

Advanced Certificate in Effectiveness

Diversity and Inclusion Essentials

Запиши се за нашия бюлетин