30.06.2022

ОТВОРЕНА Е РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА “IPA FOUNDATION CERTIFICATE“ ЗА 2022

Регистрациите за сертификата на Global Foundation все още са отворени. Последната дата за изпит е: 26 септември, срокът за записване е 29 юли.
 
Курсът, предлаган от IPA съвместно с EACA, е окончателната програма за новодошлите, които са амбициозни да преминат към следващото ниво. Това е възможност да получите общ поглед върху цялата индустрия под формата на 30-часово гъвкаво онлайн обучение.

Формат: 30 часа онлайн обучение чрез всяко устройство или приложението IPA, завършващо с тричасов писмен онлайн изпит.

Аудитория: За всеки с по-малко от една година опит в рекламна, маркетингова или комуникационна роля; от скоро завършили до новодошли от други индустрии.

Изпитни дати: 26 септември 2022 г

Такса: 450eur (+ДДС, ако е приложимо) 

Съдържание: Седем модула, обхващащи целия процес на комуникация на бранда:

Модул 1: The Business of Creativity – Фокус върху ролята на творчеството в комуникационната индустрия и по-широката бизнес общност; неговата история, еволюция и бъдеще.

Модул 2: The Communications Landscape – Трансформацията на комуникационния пейзаж, фрагментацията на индустрията и последващото преструктуриране на моделите на агенции. С особен акцент върху въздействието на нови играчи като Facebook и Twitter и ефекта на индустрията върху икономиката и културата.

Модул 3: Client and Agency Roles – Разбиране на основните взаимоотношения клиент/агенция от три различни гледни точки: (1) от гледна точка на клиента, по-специално ролята на маркетинг директора; (2) как агенцията реагира, приоритизира и отговаря на нуждите на клиентите; (3) чрез необходимите процеси и документи, които са в основата на най-добрите практики.

Модул 4: Theories, Tools and Techniques – Преглед на ключовите теории, техники и инструменти, използвани от днешните търговци и агенции, като поведенческа икономика, ролите на паметта и данните и цикъла на планиране.

Модул 5: Communications Review – Изследване на ролята на медиите за вдъхновяване и подобряване на творческия процес, показвайки въздействието на различните видове медии.

Модул 6: The Creative Development Process – Обобщение на двете направления на процеса на творческо развитие: (1) насърчаване на креативността във вашата ежедневна среда; (2) действителният работен процес от получаване на бриф за клиента, до вътрешен бриф на агенцията и до изкуството на творческата обратна връзка.

Модул 7: Evaluating Effectiveness – Въведение в критичната важност на ефективността на рекламата и как IPA, чрез своите награди за ефективност и мисловно лидерство, подкрепя експертизата на агенцията в нейното предоставяне, оценка и измерване. 

За да разберете повече за ползите от обучението или да се регистрирате за него, посетете сайта на EACA.

Запиши се за нашия бюлетин