Структура

Структура

ОБЩО СЪБРАНИЕ                                                                            

Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В заседанията на Общото събрание участват всички негови членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
София Пенева, Графити ББДО – председател
Красимир Гергов, РА Крес – заместник – председател
Ненад Лозович, Ню Момент Ню Айдиас Компани – 
заместник – председател
Десислава Олованова, Маккан София 
Екатерина Тупарева, Огилви София
Николай Неделчев, Публисис Груп
Чавдар Кенаров, Ноубъл Графикс

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Владислав Кръстев
Иво Цеков
Йордан Йорданов

СЕКРЕТАРИАТ
Таня Йорданова – административен секретар

КОМИСИИ КЪМ БАКА

             Дигитална комисия
             Комисия за връзка с институции
             Комисия за обществени поръчки по комуникационни кампании
             Комисия за организиране на фестивалите
             Медийна комисия

Запиши се за нашия бюлетин