Структура

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В заседанията на Общото събрание участват всички негови членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател: Чавдар Кенаров – Ноубъл Графикс
Заместник-председател: Весела Апостолова-Джелебова – Публисис
Членове:
Владимир Стоилов – М София (Wavemaker)
Йордан Жечев – Гътс анд Брейнс ДДБ
Мария Григорова – Некст Ди Си
Радослав Бимбалов – Смартс
София Пенева – Графити ББДО

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Иван Лъчезаров
Иво Цеков
Йордан Йорданов

СЕКРЕТАРИАТ
Таня Йорданова – Мениджър на Асоциацията
Никол Лалева – Координатор Комуникации
Евелина Михайлова – Координатор Събития

  • Комисия за организиране на фестивалите
  • Медийна комисия
  • Техническа комисия към Медийната комисия
  • Работна група на комуникационните експерти

Запиши се за нашия бюлетин