Структура

Структура

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В заседанията на Общото събрание участват всички негови членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Ненад Лозович, Ню Момент Ню Айдиас Компани – председател
София Пенева, Графити ББДО – заместник – председател
Чавдар Кенаров, Ноубъл Графикс – заместник – председател
Десислава Олованова, Маккан София
Екатерина Тупарева, Огилви София
Красимир Гергов, РА Крес
Николай Неделчев, Публисис Груп

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Иво Цеков
Йордан Йорданов
Радослав Неделчев

СЕКРЕТАРИАТ
Таня Йорданова – Мениджър

КОМИСИИ КЪМ БАКА

             Дигитална комисия
             Комисия за връзка с институции
             Комисия за обществени поръчки по комуникационни кампании
             Комисия за организиране на фестивалите
             Медийна комисия

Запиши се за нашия бюлетин