Структура

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В заседанията на Общото събрание участват всички негови членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Ненад Лозович, Ню Момент Ню Айдиас Компани – председател
София Пенева, Графити ББДО – заместник – председател
Чавдар Кенаров, Ноубъл Графикс – заместник – председател
Десислава Олованова, Маккан София
Екатерина Тупарева, Огилви София
Красимир Гергов, РА Крес
Николай Неделчев, Публисис Груп

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Иво Цеков
Йордан Йорданов
Радослав Неделчев

СЕКРЕТАРИАТ
Таня Йорданова – Мениджър

Дигитална комисия
Комисия за връзка с институции
Комисия за обществени поръчки по комуникационни кампании
Комисия за организиране на фестивалите
Медийна комисия

Ако желаете Вашата агенция да участва в някоя/някои от комисиите, моля да ни изпратите име и контакти на представител на агенцията и съответно в коя комисия да бъде включен.

Ако имате предложение за създаване на нова комисия, моля да ни го изпратите с кратко представяне на идеята Ви за работата на тази комисия.

Ако имате предложение за тема/теми или проблем/проблеми, по които да работи Асоциацията, моля да ни ги изпратите. Ако имате предложения как тези проблеми биха могли да се решат, ще се радваме също да ги споделите с нас.

Запиши се за нашия бюлетин