Комисии

Техническа комисия

Техническата комисия е част от действащата Медийна комисия към БАКА.

Целта на Комисията е систематичен мониторинг и анализ на пийпълметрични данни и данните от програмен и рекламен мониторинг, получавани от действащата система за измерване на телевизионната аудитория. Комисията следи за доставянето на цялостна, точна и обективна информация към потребителите на пийпълметрични данни в България, като за целта ще работи в тясно сътрудничество с официалния доставчик  – ГАРБ Аудиенс Межърмент България. При постъпили запитвания Комисията ги систематизира и осъществява конструктивен диалог с доставчика в търсене на компетентен отговор.

В компетентността на Комисията влиза наблюдение и дискусии върху текущото състояние на системата, планирани нововъведения и настъпили промени и усъвършенствания в нея, възможни и допустими отклонения в данните от аналитична гледна точка, като по всички тези въпроси получава своевременна информация от доставчика.

Техническата комисия е отворена за участие на представители и на външни за Асоциацията компании, които желаят да допринесат с професионалната си експертиза за идентифициране и изготвяне на предложения за решаване на въпроси, свързани с доставката и използването на данните от потребителите. В настоящия ѝ състав активно работят шест представители на медийни агенции – членове на БАКА, трима представители на рекламодатели – членове на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и представители на трите най-големи телевизионни групи – бТВ Медиа Груп, Българска национална телевизия и Нова Броудкастинг Груп. Заседанията се провеждат един път месечно.

Всички потребители на данни могат да изпращат  запитвания и сигнали относно технически и информационни проблеми на имейл: tc@baca.bg

Запиши се за нашия бюлетин