18.10.2021

ГЛОБАЛНО ПРОУЧВАНЕ „РАЗНООБРАЗИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“

Първоначалните резултати от Глобалното изследване „Разнообразие, справедливост и приобщаване“ са публикувани днес. Изследването е ръководено от Световната федерация на рекламодателите (WFA) в тясно сътрудничество с асоциации на агенции, EACA и VoxComm, Cannes Lions, Advertising Week, Effies, GWI, Campaign, IAA и изследователска фирма Kantar.

Резултатите се основават на повече от 10 000 отговора от 27 пазара по света, проведени в периода  юни – юли 2021 г., като онлайн проучването идентифицира не само демографските данни на участниците, но и тяхното чувство за принадлежност, опит с дискриминация и унизително поведение и дори важността на психическо благополучие в техните страни. Преброяването идентифицира ключови предизвикателства относно семейното положение, възрастта и пола, както и етническата принадлежност и уврежданията. Той установи явни различия, когато тези групи бяха сравнени със средните за индустрията, както на отделни пазари, така и в световен мащаб. Това колективно усилие бележи важен крайъгълен камък в нашата индустрия – и ясен сигнал, че трябва да се постигне напредък и че всички участници трябва да бъдат изслушани.
 
Повече информация ще намерите тук.
 
Преглед на цялото изследване с подробен анализ ще бъде публикуван по-късно тази година. Второ проучване ще се проведе през 2023 г. и има за цел да включи повече държави.

Запиши се за нашия бюлетин