19.07.2022

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

На провелото се в началото на месец юли годишно Общо събрание на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) беше избран нов Управителен съвет на Асоциацията.

В състава на Управителния съвет за мандата 2022 – 2025 година бяха избрани Весела АпостоловаДжелебова – Публисис ЕАД (Publicis Groupe Bulgaria), Емилия Стефанова – Ол ченълс комюникейшън ЕООД (All Channels Communication), Йордан Жечев – Гътс анд Брейнс ДДБ ООД (guts&brainsDDB), Мария  Григорова – Некст Ди Си ОOД (NEXT-DC), Радослав Бимбалов – Смартс ООД (The Smarts), София Пенева – Графити ББДО АД (Graffiti BBDO), Чавдар Кенаров – Ноубъл Графикс ООД (Noble Graphics).

За Председател на Асоциацията беше избран Чавдар Кенаров.

Чавдар Кенаров е част от комуникационната индустрия 28 години. Член е на Борда на Art Directors Club of Europe. Като председател на БАКА и заедно с целия Управителен съвет, той поема ангажимента да продължи да работи за развитието на БАКА и подобряването на бизнес средата в индустрията.

“В тези динамични времена предизвикателствата пред комуникационната индустрия са комплексни и България не прави изключение. Поемаме щафетата с отговорност и ясното съзнание за високите очаквания към новия Управителен съвет. Мандатът ни ще е истински успешен, ако накараме нашите членове да се гордеят, че са част от тази професионална общност. Ще работим за повишаване на стойността на нашия труд и уважение към идеите, които са същността на нашия бизнес. Дейността ни може и трябва да се простира далеч отвъд рекламата и от нас зависи да създадем подходящи условия и атмосфера, които да приобщят цялото многообразие от креативни, иновативни и прогресивни хора. Комуникационният бранш дава безкрайни и вълнуващи възможности за развитие и изява. Вярвам, че ще успеем да превърнем индустрията в мечтано поле за професионална реализация на младите таланти.”, казва Чавдар Кенаров.

Досегашният председател на БАКА, Ненад Лозович, споделя: „Въпреки трудните времена за нашата индустрия, в БАКА постигнахме много неща. Вероятно можехме да осъществим повече от първоначалните ни амбициозни планове, но предвид трите предизвикателни Covid години, днес можем да се поздравим с добре свършената работа. Постигнахме важни и конкретни цели, които поставиха Асоциацията на по-високо професионално ниво“. И добавя: „Надявам се, че новите членове на Управителния съвет ще оправдаят очакванията на агенциите, които гласуваха за тях. Вярвам, че всички членове на предишния Управителен съвет ще продължат да подкрепят нашата Асоциация, независимо че през следващите три години няма да участват директно в нейното управление“.

На своето годишно заседание Общото събрание на БАКА прие десет агенции за пълноправни членове на Асоциацията и една за асоцииран член.

Агенциите АПРА ООД (APRA Porter Novelli), Директ Медия ЕООД (Direct Media), Директ Медия Крес ЕООД (Direct Media KRES), Медия Дайрекшън ЕООД (Media Direction OMD), Некст Ди Си ООД (NEXT-DC), Проксимити София ЕООД (Proximity Sofia), Хюман Адвъртайзинг ООД (HUMAN), досега асоциирани членове, бяха одобрени за пълноправно членство. В Асоциацията като пълноправни членове бяха приети още Ад Инвест ООД (DNA), М София ЕООД (Wavemaker), МС София ЕООД (MediaCom).

За асоцииран член на БАКА беше приета агенция Нова Кампания ООД (New Campaign).

Общото събрание на БАКА прие изменен и допълнен Устав на Сдружението, както и Етичен кодекс на Асоциацията, регламентиращ ангажимента на всички нейни членове и техните служители към най-високи стандарти на работа и поведението.

**********************************************************************************************

За БАКА

Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация. Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена като браншова организация, за да способства за утвърждаването на рекламната дейност като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика, за утвърждаване на положителния имидж на рекламата сред широката общественост и за пространно информиране на обществото по отношение на цялостната комуникационна стратегия и политика на организацията и нейните членове.

Сред основните цели на Българската асоциация на комуникационните агенции са развитието и утвърждаването на високи професионални стандарти и професионална етика сред членовете на Асоциацията, защита професионалните им интереси пред обществеността, държавни и обществени органи.

БАКА е пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАСА) от 1996 г., като отговаря на всички условия за членство и носи всички произтичащи от това права и задължения.

От септември 2009 г. БАКА е член-учредител на Националния съвет за саморегулиране. Дейността на НСС се основава на Националните етични стандарти за реклама и търговска комуникация в България, изготвени от нейните членове. Кодексът е набор от етични правила, които трябва да се спазват от всички, които участват в рекламата и всяка форма на търговска комуникация.

Българската асоциация на комуникационните агенции е официален и изключителен  представител на „International Festival of Creativity”, обединяващ фестивалите Cannes Lions International Festival of Creativity, Eurobest European Advertising Festival, Dubai Lynx Advertising Festival и Spikes Asia Advertising Festival. БАКА организира с лиценз наградите за ефективност на маркетинговите комуникации Effie в България. Асоциацията е организатор на националния творчески и медиен фестивал ФАРА.

От януари 2022 г. БАКА е член на ADC*E. ADCE е организация с нестопанска цел, създадена през 1990. БАКА се присъединява към семейството на ADC*E, състоящо се от организации от Австрия, Чехия, Финландия, Германия, Словения, Португалия, Румъния, Испания, Швейцария, Исландия, Ирландия и др. Каузата, зад която застава ADC*Е, е да популяризира разнообразието и творческата идентичност сред различните култури в Европа, както в художествен план, така и в комерсиално-артистичен.

За повече информация:

Таня Йорданова

Българска асоциация на комуникационните агенции

+359 888 061 880; tanya.yordanova@baca.bg

Запиши се за нашия бюлетин