15.04.2020

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ ОТМЕНЯ ИЗДАНИЕТО НА ФАРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Организационният комитет на ФАРА следи с повишено внимание отражението на наложените мерки по време на извънредното положение в България. Със съдействието на Европейската асоциация на комуникационните агенции БАКА получава актуална информация от индустриалните асоциации както в Европа, както и по целия свят. Извънредното положение, свързано с пандемията от коронавирус, постави рекламната индустрия в необичайни условия на работа. Неяснотата за развитието на ситуацията несъмнено се отразява на бизнеса, свързан с комуникации и реклама.

Наблюдавайки реакциите по целия свят и базирайки се на обратната връзка от членовете на БАКА, беше взето решението провеждането на ФАРА през 2020 година да бъде отменено. Следващото издание на Фестивала ще се проведе през юни 2021 година. За да не бъде ощетена работата на агенциите, регламентът на ФАРА ще бъде отворен за участие на рекламни форми и кампании, организирани и реализирани след 1.01.2019 г.

Планирането на ФАРА през 2021 година би помогнало на агенциите, рекламодателите, партньорите на Фестивала, на всички компании, активно участващи в конкурсната и лекционната програма, и ангажирани пряко със събитието, да концентрират усилията си в справяне със сериозните предизвикателства, пред които е изправен комуникационният бизнес, и за адаптиране към новата ситуация.

Надяваме се през 2021 година да посрещнем професионалистите в индустрията по-силни и по-креативни.

За повече информация:
Българска асоциация на комуникационните агенции
0888 061 880; 02 944 33 35; tanya.yordanova@baca.bg

Запиши се за нашия бюлетин