06.01.2020

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ РАЗШИРЯВА ЕКИПА СИ

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) търси Мениджър Комуникации, който да ръководи външните и вътрешни комуникационни активности на Асоциацията.

Основни отговорности за позицията:

 • Отговаря за връзките с обществеността и комуникационни активности, както и за вътрешните комуникации в Асоциацията;
 • Работи активно по комуникациите и стратегическото развитие на организацията;
 • Спомага за партньорства със законодателната и изпълнителна власт, професионални организации на местно и международно ниво;
 • Следи за защитаването интересите на рекламната индустрия;
 • Следи възможности за развитие на Асоциацията;
 • Съдейства активно по реализирането на събития и конкурси, организирани от БАКА;
 • Създава подходящи комуникационни материали и канали за общуване с всички заинтересовани от дейността на Асоциацията страни (бюлетини, прессъобщения, статии, официална кореспонденция, съдържание за социалните мрежи и други маркетингови и информационни материали);
 • Създава и поддържа съдържанието на уебсайта на БАКА и отговаря за активността на профилите в социалните мрежи.

Изисквания

 • Завършена образователна степен в областта на обществените комуникации, реклама или друга подходяща специалност;
 • Опит в предоставянето на вътрешни и външни комуникации;
 • Опит в разработването и прилагането на стратегия за комуникации и обществени въпроси;
 • Способност за самостоятелно определяне на приоритети, организиране и работа;
 • Високо ниво на точност и внимание към детайлите;
 • Отлични комуникативни умения и опит в общуването;
 • Отлични умения за писане;
 • Отлично владеене на българската граматика и пунктуация;
 • Отлично владеене на английски език (писмен и говорим);
 • Опит в подготовката и изпълнението на проекти ще се счита за предимство при избора на подходящ кандидат.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: pr@baca.bg в срок до 31 януари 2020 г.

Подборът ще се извърши на база получените документи. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Кандидатурите се разглеждат при пълна конфиденциалност. Изпратените от кандидатите данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.

Запиши се за нашия бюлетин