15.12.2015

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ С НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА)има нов Управителен съвет, който беше избран от  Общото събрание на организацията, проведено в края на месец ноември.

Новият председател на Асоциацията е управителят на Графити ББДО София Пенева. Бившият председател на БАКА Красимир Гергов (РА Крес) става зам.-председател, заедно с управителя на Ню Момент Ню Айдиас Къмпани – Ненад Лозович. Останалите членове на УС са Десислава Олованова (Реформа), Екатерина Тупарева (ОМ София), Николай Неделчев (Публисис) и Чавдар Кенаров (Ноубъл Графикс).

За допълнителна информация: 02 944 33 35, 02 943 46 44

Запиши се за нашия бюлетин