01.06.2022

БАКА ПРЕДСТАВЯ „НАСОКИ ЗА МЕДИЕН ОДИТ“

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) представя „Насоки за медиен одит“ – документ, предоставящ на рекламодателите и техните агенции рамка за управление на най-добрите практики на медийни одити.

Документът се основава на насоките за медиен одит, изготвени от Работната група за одит на медиите на Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA) и са резултат от обширни дискусии, включващи всичките 6 глобални мрежи от медийни агенции, които са се съгласили и одобрили документа: GroupM, Omnicom Media Group, Publicis Groupe, Mediabrands, Dentsu и Havas.

За адаптирането на документа за България работиха членовете на Медийната комисия към БАКА, представители на Dentsu, Direct Media, Havas, GK Services, Media Direction OMD, Media Club, Ogilvy Group, Publicis Groupe Bulgaria, Universal Media.

Документът „Насоки за медиен одит“ е съпътстван от документ с основни акценти, както и от допълнителни препоръки за телевизия и дигитални медии.

„Насоки за медиен одит“ – моля, разгледайте документа тук

Основни акценти към „Насоки за медиен одит“ – моля, разгледайте тук

Допълнителни препоръки за телевизия и дигитални медии – моля, разгледайте тук

Запиши се за нашия бюлетин