7 - 9 юни 2018 ПЛОВДИВ
Основни партньори на XIX фестивал на Българската
асоциация на комуникационните агенции